تخفیف ویژه

سوپر گوشت صدرا

  • محصولات: خدمات
  • درصد تخفیفات: %2
  • تاریخ عضویت در فرهانت : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
  • تعداد بازید : 60

کد فروشگاه :75

آدرس : بنسنجان بین فرعی 11 و 12

نقد و بررسی

گوشت قرمز و مرغ  استفاده از خدمات تخفیف از طریق کارت رجستری