بوتیک طالع زاده
پارچه فروشی براتی
خیاطی سعید
کفش تک
پوشاک اقایان جفت شش
شهر عینک پزشکپور
پوشاک بچه گانه بهانه