هایپر مارکت جزیره
هایپر مارکت صدرا
سوپر گوشت صدرا
اگزوز سازی کاظمی
یاسوج عکس
مجتمع نان گلستان
مبلمان سنا چوب(شعبه1)
خشک شویی مهر
عکاسی میلاد
فروشگاه چرمینه
چاپ و تکثیر تماشا
خیاطی و گالری زنانه ارزو