درمانگاه پارسیان
درمانگاه شبانه روزی امیر
آریشگاه پسران آفتاب
لوازم آرایشی و بهداشتی کیش