هایپر مارکت جزیره
هایپر مارکت صدرا
سوپر گوشت صدرا
اگزوز سازی کاظمی
تنظیم موتور ابوذر
یاسوج عکس
مجتمع نان گلستان
مبلمان سنا چوب(شعبه1)
خشک شویی مهر
عکاسی میلاد
درمانگاه پارسیان
بوتیک طالع زاده